אסרטיביות

Picture of דר' מיכל נס-אל

דר' מיכל נס-אל

אסרטיביות

  • מתן ביקורת וניהול עימותים,
  • ניהול כעסים
  • התמודדות עם ביקורת,
  • הצבת גבולות,
  • מתן מחמאות
  • עמדת חיים של “אני בסדר-אתה בסדר”

האסרטיביות הינה גישה שחוצה הבדלים של גיל , מין, היררכיה ארגונית וכו’.
האסרטיביות תורמת לשיפור איכות החיים הרגשית בסביבה בה מיושמת.
בסדנא יוצג הרציונאל של הגישה, יוצגו ההבדלים בין אגרסיביות, פסיביות ואסרטיביות.
כמו כן יזוהו מצבים ואנשים עימם קשה לנו להיות אסרטיביים, יוצגו ויתורגלו הטכניקות המרכזיות של התנהגות
אסרטיבית.

 

Share this post