יעוץ ארגוני

לא כל אחד נולד להיות מנהל, רבים נקלעים להגדרת העיקרון הפיטרי עם המעבר לתפקיד ניהולי.
חלקם לא מתאימים, אבל חלק נכבד יכול להתאים אם יסכים לעבור תהליך הפיכה למנהל.
קורס פיתוח מנהלים מציע תהליך התפתחות למנהל הצעיר, הכולל גיבוש זהות ניהולית ייחודית לו, הבנת האתגרים עימם עליו להתמודד, וקבלת כלים מסייעים. הקורס מלווה במשימות לביצוע בין המפגשים, כך שתהליך הפיתוח מחובר לעשייה בשטח (אליו חוזר המנהל בסוף הקורס).

יעוץ בבחינת צורכי ההטמעה, וההשלכות על הארגון והעובדים. הנחית סוכני ההטמעה בנושאים של הדרכה, חניכה, טיפול בהתנגדויות. עבודה עם ההנהלה על צומתי בקרה והערכה של ההטמעה.

מיועד לצוותים חדשים, או ותיקים שחשים שהגיעו למצב תקיעות. עבודה על מרכיבי צוות מגובש, הגדרת יעוד ומטרות, ציפיות הדדיות ומהמנהל, עקרונות פעולה וסינרגיה של כישרונות בצוות. גם כאן, העבודה עם הצוות מלווה בעבודה אישית עם המנהל, להדרכה והעצמה שלו מול הצוות.

סיוע למנהל לזהות נטשו”ת ארגוניות (נקודות טעונות שיפור), שנמצאות בנתיב הקריטי של תפקוד החברה. איתור את הגורמים המרכזיים (עסקיים, אנושיים וכו’) לקיום הבעיות. גיבוש ויישום דרכי פעולה, והקניית מיומנויות וכלי ניהול לפתרון הבעיות.

קיימות מספר אפשרויות: אבחון ארגוני טיפוסי .שיחות עם המנהל, עם עובדים שימוש בשאלונים וראיונות, הכנת דוח מסכם. עבודה אישית עם המנהל בלבד. על סגנון ניהול, מנגנוני תקשורת והעברת מידע בארגון, טיפול בקונפליקטים, ועוד לפי הצרכים שעולים בשיחות עם המנהל. התייעצות אד-הוק. לפי צורך ,יכול להיות מהתחלה או בהמשך לסיום תהליך באפשרויות הקודמות

התערבות ברמת הצוות האורגאני לזיהוי גורמי המשבר, וטיפול מהקל אל הכבד ,תוך הגדרת יעדים ובחינת מחויבות הצוות לשינוי. העבודה עם הצוות מלווה בייעוץ למנהל ותמיכה בו לאורך כל ההתערבות.

סיוע במיפוי צורכי הלמידה וההתאקלמות בתפקיד. עבודה עם פירמידת העיקרון הפיטרי. עבודה על שילוב נכון בין למידה והתמקמות בכניסה לתפקיד, ניתוח צורכי הלמידה וההסתגלות האישית, בניית “אני מאמין” ניהולי ,ניהול המפגש הראשון עם העובדים , תכנון היום/שבוע/ חודש ראשונים בתפקיד.